Retourbeleid Boxerpower

1.De koper heeft na ontvangst van de bestelde goederen gedurende 7 dagen zonder opgaaf van reden het recht om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De koper dient de bestelling dan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na de ontbinding te retourneren. De factuur dient bij de retourzending te worden meegezonden en de verzendkosten komen voor rekening van de koper. Door de koper reeds gedane betalingen worden na ontvangst van de geretourneerde goederen door Boxerpower en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding teruggestort.
Het bovenstaande geldt niet wanneer bij artikelen waar op de website staat vermeld dat het niet kan worden geretourneerd.

2.De ontbinding dient per mail dan wel per (aangetekend) schrijven plaats te vinden. De koper dient aan te kunnen tonen dat de buitengerechtelijke ontbinding Boxerpower heeft bereikt. Boxerpower zal de ontvangst van een ontbinding zo spoedig mogelijk bevestigen.

3.De artikelen dienen schadevrij te worden geretourneerd en de koper zal eventuele instructies van Boxerpower zo goed mogelijk uitvoeren. De koper zal zorgvuldig omgaan met de bestelde goederen. Boxerpower heeft het recht retour gezonden goederen te weigeren dan wel slechts een deel van de ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Boxerpower vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

4.Bovengenoemde bepalingen inzake ontbinding gelden niet met betrekking tot zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – wegens hygiënische aspecten.

BOXERPOWER.NL 
Steeweg 50
4401 AR Yerseke - Nederland

ma-vr 09:00-12:00 13:00-16:30
Bezoek: alleen op afspraak.

Cookiebeleid

Leveringvoorwaarden

Retourbeleid

paypall solobancontactlogo

Veilig betalen in onze webshop via iDEALFacebook 50 50